Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vi på Centrumbostäder värnar om allas lika rätt och möjligheter till en bostad. För att vi ska kunna erbjuda en trygg boendesituation för alla, ska sökande och eventuell medsökande uppfylla nedanstående villkor.

Kundbedömning

 • Sökande ska vara myndig för att kunna teckna hyresavtal
 • Sökande ska ha ett svenskt personnummer för att kunna teckna hyresavtal
 • Sökande ska ha regelbunden inkomst med belopp som står i rimlig proportion till hyran för den sökta lägenheten- med inkomst menas lön i minst 6 månader framöver, kapitalinkomst, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, försörjningsstöd, bostadsbidrag eller etableringsstöd – vi följer socialstyrelsens riksnorm för försörjningsstöd
 • Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetsstorlek – vi följer boverkets norm för trångboddhet
 •  Du kan enbart ha ett (1) förstahandskontrakt hos Centrumbostäder

Kreditbedömning

 • Innan du kallas för en lägenhetsvisning gör vi kreditupplysning, i de fall kreditupplysningen inte ger dig möjlighet att hyra lägenheten så har du alltid rätt att inkomma med kompletterande uppgifter
 • Sökande får ha max en (1st) betalningsanmärkning under de senaste 12 månaderna. Du som har hyreskontraktet ska också vara den som bor i lägenheten
 • Sökande får inte ha någon skuld till Centrumbostäder eller annan hyresvärd

Referenser

 • Centrumbostäder förbehåller sig rätten att hämta referenser från tidigare hyresvärdar
 • Sökande och/eller medsökande med störnings- eller ordningsanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser godkänns inte.

Uppsägningstid

 • Säger du upp ditt bostadsavtal för att flytta ifrån oss gäller alltid 3 månaders uppsägningstid. Det innebär att avtalet upphör att gälla vid månadsskiftet som inträffar närmast efter tre (3) månader från uppsägningen.