Bostadsansökan

  • ÅÅMMDD-NNNN
  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Kreditupplysningar tages på alla sökande.För att kunna registreras i datasystemet krävs att du: -Har godtagbar inkomst från anställning ,pension, sjukbidrag, A-kassa, eller från kapital.-Om du har några betalningsanmärkningar eller för boendet andra negativa referenser måste borgensman finnas. Din ansökan måste förnyas en gång om året. Detta kan ske antingen per brev, e-post eller telefon.