Första spadtaget på Frigga

Nu är vi igång med nybyggnation av ett LSS-boende och 9 st lägenheter på S:ta Mariagatan. De glada herrarna på bilderna nedan är:

Richard Johansson, Skanska, Per-Åke Pettersson, ordförande i Centrumbostäders styrelse, Fredrik Nordström samt Stefan Rånes, VD Centrumbostäder.