Kvarteret Frigga

Det händer mycket för Centrumbostäder nu. Vi har många spännande projekt igång.

Här kommer information om vad som händer på Kv Frigga, på S:ta Mariagatan i Skara.

Infoblad Frigga