MATAVFALLSSORTERING

Nu har samtliga av Centrumbostäders fastigheter börjat med matavfallssortering.

Den 4 maj införs det på kvarteret Abboten, Prelaten och Tellus.  Övriga områden har varit igång med detta några månader.

Nu bidrar samtliga av våra områden till ett mer miljövänlig och hållbart samhälle. Matavfallet körs till Falköping för att bli till biogas.