Lägesrapport av nybyggnationen på kvarteret Månglaren

I bifogat infoblad kan ni läsa om vad som händer på nybyggnationen just nu på kvarteret Månglaren.

Infoblad nr 3 April 2017