Fortsatt markarbete på kvarteret Abboten

Markarbet på gång

Vi fortsätter det vi påbörjade förra året, och nu är markarbetet i gång runt Kaplansgatan 2-4 samt 12  och 14.

Rabatter och grillplatser kommer att göras i ordning. Vi ber er ha överseende med den tunga trafiken och oredan som kommer att vara under arbetet.