2017 års hyresförhandling är klar

Efter överenskommelse mellan Hyresgästföreningen och Centrumbostäder, är nu 2017 års hyror fastställda.

Hyrorna höjs med 8 kr / kvm och år från och med 1 april 2017.

Bilplatser höjs med 5 kr / månad och garage höjs med 10 kr / månad.