Bilder från nybyggnationen på kvarteret Månglaren…

image1image4image3image2

På kvarterat Månglaren där vi bygger ett nytt LSS- och ett korttidsboende, går arbetet framåt.