Balkonger och utemiljö

V 14 påbörjas arbete med att renovera balkongerna på markplan på Kaplansgatan 2-10. I samband med detta kommer även nya växter att planteras utanför aktuella hus. Arbetet beräknas pågå  till v 23.