Nyförvärv

Den 31 oktober förvärvade Centrumbostäder fastigheten Frigga 8, på St:a Mariagatan i Skara.