Tillvalslistan

Standardhöjande åtgärder inom Centrumbostäder i Skara AB

Denna lista gäller generellt för Centrumbostäder i Skara AB.
Vid standardhöjande åtgärder krävs skriftligt beställning från hyresgäst(er). Åtgärd och kostnad/månad ska klart framgå av beställningen.
Priserna justeras årligen genom förhandling med hyresgästföreningen.

Hyresvärden ansvarar för service och underhåll. Tillvalet ersätter ej det periodiska underhållet. Observera att för vissa åtgärder kräver att minst hälften av alla hyresgäster i byggnaden/trapphuset är eniga.

Tillvalslistan (610 nedladdningar)

Fyll i ansökan nedan, välj ur tillvalslistan ovan och klicka på ”skicka anmälan” så kontaktar vi er. För tillvalslistan gäller att åtgärden skall vara möjlig utan att rivning eller ombyggnation krävs. En besiktning kan behövas för att se om det går.

Tillvalsansökan

  • Skriv i önskad produkt och det pris/månad den har. Priset läggs på din nuvarande hyra och kommer specificeras på er avi.

    För tillvalslistan gäller att åtgärden skall vara möjlig utan att rivning eller ombyggnation krävs.